Alternatieven

Naast het minikrediet heb je eigenlijk niet veel opties om op een andere manier nog geld te kunnen lenen. En dan toch zeker als we het hebben over een relatief klein bedrag als bij het minikrediet. Als je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening kan dit meestal pas vanaf hogere bedragen. Daarnaast wordt er voor dit soort leningen heel streng beoordeeld op aanvragen en zul je over het algemeen niet makkelijk worden goedgekeurd voor een dergelijke lening.

Weinig gangbare alternatieven

Buiten het doorlopend krediet en de persoonlijke lening zijn er weinig alternatieven, want deze 2 soorten leningen samen met het minikrediet zijn eigenlijk de meest gangbare manieren om geld te lenen. Natuurlijk zijn er ook nog manieren waarbij je een onderpand kunt geven voor een geldlening, maar daar gaan we op deze website verder niet diep op in. Dat soort constructies zijn over het algemeen nogal vaag en er wordt dan ook veel mee gesjoemeld.

Particulier lenen in plaats van minikrediet

Een alternatief op het minikrediet kan particulier lenen zijn. Dit is zowel te regelen bij iemand die je kent als bij iemand die je niet kent en die een particuliere lening bijvoorbeeld op internet aanbiedt. Als je dit soort leningen gaat afsluiten is het zeer raadzaam om de afspraken die zijn gemaakt over de lening zwart op wit te zetten. Laat een officieel contract opstellen, want dat is de enige manier dat je een stok hebt om mee te slaan als afspraken niet worden nagekomen.

Comments are disabled