Disclaimer

Wij zijn zoveel mogelijk bezig met het actueel houden van de informatie die op onze website kan worden aangetroffen. Ondanks het feit dat we hier grote zorg voor dragen kan er toch content op de website staan welke niet meer actueel of onvolledig is. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade op wat voor manier dan ook door het gebruik van deze website. Als u onjuiste informatie op deze website aantreft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor content op websites waarnaar vanaf deze website wordt verwezen, alsmede het gebruik van cookies dor deze websites. Informatie hierover kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Het is u niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de website eigenaar content van deze website te gebruiken. Door dit toch te doen maakt u inbreuk op intellectuele rechten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met wat in deze disclaimer staat vermeldt.