Lening aflossen

We kunnen niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is om je minilening op tijd af te lossen. Dit geldt vanzelfsprekend niet alleen voor dit type van geld lenen, maar voor alle leningen. Nou zijn de consequenties voor de lening niet zo groot als bijvoorbeeld voor een doorlopend krediet of iets dergelijks, maar nog steeds kun je ze maar beter voorkomen.

Wat zijn de gevolgen als ik te laat ben?

De gevolgen hangen af van de aanbieder bij wie je je minikrediet hebt lopen. Is dit bij Cashbob en ben te laat, dan zullen zij de zaak uit handen geven aan een incassobureau. Deze zal dan contact met je opnemen over de nog openstaande lening en hoe je deze alsnog kunt gaan aflossen aan Cashbob.

Ben je bij Minilening te laat met je lening, dan zullen zij hier een melding van maken bij het BKR. We zeiden inderdaad dat een minikrediet zonder BKR toetsing was en dat is nog steeds zo, maar als je te laat bent wordt de achterstand van de lening opgegeven bij het BKR. Als je dan vervolgens, tijdens je nog openstaande lening, probeert om ergens anders een lening aan te vragen zal dus duidelijk worden dat je elders nog een lening hebt lopen en zul je er dus zorg voor moeten dragen dat je die eerst aflost.

Comments are disabled